ഒളിഞ്ഞ് നോട്ടം

ഒളിഞ്ഞുനോട്ടം

Olinjunottam Part 1 bY Rajanപുഴക്കടുത്തുള്ള വാഴ തോട്ടത്തിൽ പോയിരുന്നാണ് ഞങ്ങൾ അല്പം ഇല സേവിക്കാറു .. …

ഒളിച്ചോട്ടം

രണ്ട് വർഷമായി ഞാൻ കമ്പി കഥ സൈറ്റിലെ സ്ഥിരം വായനക്കാരനാണ്. ഒരു കഥ എഴുതി നോക്കി കൂടെയെന്ന പ്രിയ ഫേസ്ബുക് ഫ്രണ്ട് ആദി…

ഒളിച്ചോട്ടം

Olichottam Kambikathakal bY: Ustad…തെല്ലു നൈരാശ്യത്തോടെയാണ് അവൻ ഉണർന്നത് തന്നെ.. ഇന്നലെ മുതൽ മനസ്സിന്…

ഒളിച്ചോട്ടം 3

ഈ ഭാഗം നിങ്ങളിലേയ്ക്കെത്തിക്കാൻ വൈകിയതിന് ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ജോലി തിരക്കുകൾ കാരണമാണ് ഈ ഭാഗത്തിന്റെ എഴുത്ത് സ്…

ഒളിച്ചോട്ടം 4

ഈ ഭാഗം നിങ്ങളിലെയ്ക്കെത്തിക്കാൻ ഒരു പാട് വൈകി അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഒരു തുടക്കക്കാരനായ എനി…

ഒളിച്ചോട്ടം 8

എന്റെ ഈ കൊച്ചു കഥയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വായനക്കാർ നൽകുന്ന പിന്തുന്തണയ്ക്കും സ്നേഹത്തിനും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിച്ച് കൊ…

ഒളിച്ചോട്ടം 7

ഈ ഭാഗം നിങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കാൻ വൈകിയതിന് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ അസൗകര്യങ്ങളും ജോലി തിരക്കുമെല്ലാം കാര…

ഒളിച്ചോട്ടം 2

ഞാനാദ്യമായി എഴുതിയ ഈ കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കു വെച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദി…

ഒളിച്ചോട്ടം 6

കഴിഞ്ഞ ഭാഗം വായിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പങ്കു വെച്ച പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരോട് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അ…

ഒളിച്ചോട്ടം 5

ഈ ഭാഗം ഒട്ടേറെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലിരുന്ന് എഴുതി കൂട്ടിയതാണ്, അതിന്റെ പോരായ്മകൾ ഒരുപാട് കാണുമെന്നും എനിക്കറിയാം, എ…