നിഷിദ്ധ സംഗമം

നിഷിദ്ധ സംഗമം

                …

പാർവ്വതിയുടെ നിഷിദ്ധ സംഗമം

പ്രിയ വായനക്കാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ …ഓരോ പോസ്റ്റും മൂന്ന് പേജിൽ കൂടുതൽ ആകരുത് എന്നാണു തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്ക…

നിഷിദ്ധകുടുംബസംഗമം

ഇതൊരു ഫാന്റസി കഥയാണ് പെട്ടന്ന് ഒരു കഥ എഴുതണമെന്നു വിചാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിൽ വന്ന ആശയം ഇവിടെ പകർത്തുകയാണ് ആതുകൊണ്ട് ത…

🎊💦നിഷിദ്ധ സംഭോഗം 1 💦🎊

പാരന്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന ഹോട്ടൽ ക്രൗൺ പ്ലാസയിലേക്ക് ഞാനും ഭാര്യയും എത്തുമ്പോൾ സമയം രാവിലെ പത്തുമണി കഴിഞ്ഞിരുന്…

നിഷിദ്ധ കനി

നിഷിദ്ധ കനി  എന്ന malayalam sex  കഥയിലേക്ക്‌ ഏവർക്കും സ്വാഗതംശാരി അന്നും നിരാശയായി തിരിഞ്ഞ് കിടന്നു. …

നിഷിദ്ധം

പതിവ് പോലെ വീണ്ടും ഒരു നിഷിദ്ധസംഗമ കഥ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ആണ്.ത്രെഡ് അടിച്ചുമാറ്റപ്പെട്ടത് ആണ് എന്ന് അ…

സംഗമം

സംഗമം എന്ന പുതിയ  kambi katha ykku ഇവിടെ തുടക്കംവളാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച മയിൽവാഹനം വലിയകുന്ന കഴ…

?നിഷിദ്ധപ്രണയം?

ഓഫിസിൽ ചെറിയതിരക്കിലായിരുന്നു മധു .വല്ല്യമോശമല്ലാത്ത ഒരു ബിസിനെസ്സ്ആണു.ഓർഡർഅനുസരിച്ചു യൂണിഫോ…

ഉമ്മ നിഷിദ്ധ ബീവി

വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അനാഥൻ ആയ ഒരു ബാലൻ ആണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ എന്റെ പിതാവ് ഈ ലോകത്ത് നിന്നും…

നിഷിദ്ധ കനി ഭാഗം – 3

നിഷിദ്ധ കനി  എന്ന malayalam sex  കഥയയുടെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്കു ഏവർക്കും സ്വാഗതം“അതു റൂം തുടക്കാൻ എടു…