ആശ പത്രിയിൽ ഒരു “ദി സ്തിങ്”

ഇത്    ഒരു     സംഭവ കഥയാണ്

ചില     മസാല  ഒക്കെ  ചേർക്കുന്നു   എന്ന്   മാത്രം

പേര് കൾ   ഒന്നും    യഥാർത്ഥ മല്ല

ഞാൻ    സുമ,23    വയസ്സ്

ഞാൻ    ഒരു  വികാര   ജീവിയാണ്

എന്റെ    ചേട്ടൻ     ഗോകുൽ     വീട്ടിൽ     വാങ്ങി     വരുന്ന    കമ്പി   പുസ്തകങ്ങൾ      ചേട്ടൻ     കാണാതെ    കട്ടു വായിക്കുന്ന    ശീലം    കുഞ് പ്രായം   മുതൽ   എന്നെ   ദേ ദെപ്പട്ട  ഒരു    കഴപ്പി   ആക്കി    മാറ്റിയിരുന്നു

മുതിർന്ന    ആണുങ്ങളടെ     സാമാനം   ഒളിഞ്ഞു    കാണാനും      വിരൽ    ഇടാനും     പന്ത്രണ്ട്    വയസ്സ്   മുതൽ    ഞാൻ    സമയം   കണ്ടു

കൊച്ച  ഏട്ടന്റെ     വിരിഞ്ഞ   ഞരമ്പ്   തെളിഞ്ഞ    കുണ്ണ      എന്നെ   വല്ലാത    വേട്ടയാടിയിട്ടുണ്ട്

അത്  ഓർത്ത്    കുറച്ച്    ഒന്നു മല്ല    ഞാൻ     വിരൽ    ഇട്ടത്

തനി   കഴപ്പി    ആയ  കാരണം      അതിൽ   അശേഷം       കുറ്റബോധം   എനിക്ക്   തോന്നിയില്ല

പന്ത്രണ്ട്   വയസ്സിൽ    എനിക്ക്   പൂറ്റിലും    കക്ഷത്തിലും   മുടി  വളന്നു    തുടങ്ങിയിരുന്നു

പതിമൂന്ന്   വയസ്സായപ്പോൾ   ബ്രാ    ധരിക്കാതെ       ട chool    ൽ    പോയതിന്        ആക്ഷേപം   കേട്ടത്   അമ്മച്ചിയാണ്

ഞാൻ  വളർന്ന്      എന്ന്      അമ്മ  മനസ്സിലാക്കി

കാരണം   പ്ലസ്  വണ്ണിന്    പഠിക്കുമ്പോൾ     അമ്മച്ചിക്കും   എനിക്കും    ഒരു  അളവിലുള്ള   ബ്രാ   ആയിരുന്നു!

ആമ്പിള്ളേരു മായി   എനിക്ക്    അതിര്   വിട്ട  ചങ്ങാത്തം    വീട്ടുകാർ   മനസ്സിലാക്കി

വല്ല   പണിയും   ഒപ്പിക്കും   മുമ്പ്   ആർക്കെങ്കിലും   പിടിച്ചു     നൽകാൻ        പ്രധാന കാരണം   എന്റെ    കഴപ്പിത്തരം   തന്നായിരുന്നു

എനിക്ക്   അത്  കാര്യമായി

BA   പാസ്സായ   ഉടൻ     വീട്ടിൽ   ആലോചന     തുടങ്ങി

എൻറ    സന്തോഷത്തിന്    അതിരില്ലായിരുന്നു

അവസാനം   21 തികയും  മുമ്പ്     നല്ല     വിരിഞ്ഞ     മകുടം    െത  ളിഞ്ഞ   ഒരെണ്ണം      ഒത്തു കിട്ടി

കുറ്റം   പറയരുതല്ലോ?

ആരും   എന്ന   കണ്ടാൽ     ഒന്ന്   േനാക്കും

മുലയിലാണോ    ചന്തിയിലണോ   ആദ്യം   നോക്കേണ്ടത്   എന്ന   ഒരു   ആശയ   കുഴപ്പം  ഉറപ്പ്!

P WD  യിൽ   A E   ആയ   ശരത്ത്    തൻറ   കുട്ടനെ   വിടാൻ     എൻറ    മദന     തടാകം    വില  ഉറപ്പിച്  വാങ്ങി

( ” ചേട്ടൻ”   റോഡ് സ്   ചോദിച്ചു   വാങ്ങി   എന്നാ  കേൾവി)

ത ക്കം   കിട്ടുന്ന   സമയം  മുഴുവൻ   എന്ന   നന്നായി   മേയുന്നുണ്ട്   ഇഷ്ടൻ

സ്വയം   കഴപ്പി   ആണ്   എന്ന്   എനിക്ക്    അറിയാമെങ്കിലും     അനുഭവത്തിൽ     കഴപ്പ്   ഏറെ    ചേട്ടനാണ്     എന്ന്    മനസ്സിലായി

കാരണം   ഏത്   നേരവും    ചേട്ടന്റെ  കുട്ടൻ    എൻറ  തടാകത്തിൽ     ഇറങ്ങി   കിടക്കാനാണ്    ഇഷ്ടന്റെ  ആഗ്രഹം(  ഉളളത്   പറയാമല്ലോ     എനിക്കും   ഏറെക്കുറ   അത്   തന്നാ   ആഗ്രഹം!)

ചേട്ടന് വേണ്ടി      ഞാൻ    നന്നായി   ഒരുങ്ങാൻ   തുടങ്ങി

ഒരുങ്ങി നിന്ന      എന്നോട്      ചേട്ടന്ന്    അഭിനിവേശം     കൂടി    വന്നു

ചേട്ടൻ  എന്നെ    അറഞ്ഞ്   മേയാൻ   തുടങ്ങി

ആദ്യ   മൂന്ന്      വർഷം     കുഞ്ഞുങ്ങൾ      വേണ്ട   എന്ന്    ഞങ്ങൾ       ഇരുവരും    തീരുമാനിച്ചു

അങ്ങനെ      ഇരിക്കേ    ഒരു നാൾ     ചേട്ടന്   ഒത്ത്     ചേട്ടൻ ടെ     ഒരു   കൂട്ടുകാരെ ന   കാണാൻ   പോയി

മുട്ടി ഉരുമ്മി   പോ കാനു ള്ള     ആഗ്രഹം    കാരണം             െ െബ ക്കിൽ    പോകാമെന്ന്    ഞാനാ    നിർബന്ധം    പിടിച്ചത്

ബുള്ളറ്റിൽ   വട്ടം   ചുറ്റി     കൂർത്ത   മുലകൾ     ചേട്ടൻ ടെ     പുറത്ത്    ഉരസിയുള്ള   യാത്ര   ……

എന്റെ     മുലക്കണ്ണുകൾ      കല്ലിച്ചു

ആളൊഴിഞ്ഞ   സ്ഥലത്ത്     ഞാൻ    ഒരു     കുസൃതി   കാട്ടി

ചുറ്റി  വരിഞ്ഞ   എൻെ    കൈ    ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ       ചേട്ടന്റ    കുട്ടനിൽ    നിരങ്ങി  എത്തി

” എ ടി     എ നിക്ക്  വല്ലാത   വരുന്നു….

. ഇപ്പം    എനിക്ക്   നിന്നെ …… വേണം….. കളിക്കണം!”

” അത്    വല്ലാത്ത    പൂതിയാ…. നേരെ    നോക്കി   വണ്ടി    ഓടിക്ക്   മനുഷ്യാ……. കളി   പി േന്ന   ആവാം”

പറഞ്ഞ്      തീർന്നില്ല…. ഒരു    പട്ടി  കുറുക്ക്    ചാടി   വണ്ടി മറിഞ്ഞു

ഞാൻ     െതറിച്        െെ ക   കുത്തി വീണു

വലതു   െ െക       ഉയത്താൻ   കഴിഞ്ഞില്ല

വേഗം    ആശുപത്രിയിൽ   പ

പോയി

“പൊട്ടലുണ്ട്… സർജറി   വേണം”

ഡോക്ടർ   പറഞ്ഞു

ചേട്ടനും   ഞാനും   വിഷമിച്ചു

അടുത്ത   ദിവസം   രാവില    സർജറി ‘

ചേട്ടനാ   കൂട്ടിരിപ്പ്

ഇനി   കുറച്ച്    നാൾ    “പണി”    മുടങ്ങും     എന്ന്    ഓർത്ത്   വിഷമം

തോന്നി

ഞങ്ങൾ     രണ്ടാളും      മുഖത്തോട്   മുഖം   നോക്കി    വെള്ളമിറക്കി   ഇരുന്നു

” ഒരാൾ   വണ്ടിയിൽ     ഇരുന്ന്   തന്ന  കളിക്കാൻ    ഇരുന്നതാ…”

ഞാൻ     കളിയാക്കി

ചേട്ടൻ    മുണ്ടിന്റെ     പുറത്തു ടെ      കുണ്ണ     തടവി    ഇരിക്കുന്നു ‘

മദ്ധ്യ   വയസ്കനായ   ഒരാൾ

കടന്നു   വന്നു

” ഒന്ന്    ഇറങ്ങി  നിലക്കാമോ   അല്ല  സമയം?”

അയാൾ      ചേട്ടനോട്    പറഞ്ഞു.

” Husband   ആണ്”

ഞാൻ   പറഞ്ഞു

” ചുരിദാർ   ടോപ്പ്   അഴിക്കൂ….. വടിക്കാനാ….”

നിർവികാരയായി      ആ    സ്ത്രി  പറഞ്ഞു

അവർ   കയ്യിൽ     കരുതി   വച്ച     blade   എടുത്തു

അവർ  െ െ കപ്പത്തി   മുതൽ   ഇരുവശവും    വടിച്ചു

” കൈ   ഉയർത്ത്!”

കടുത്ത    ചമ്മലായിരുന്നു     എനിക്ക്,      കാരണം   ഞാൻ      കക്ഷം   വടിച്ചിട്ട്   രണ്ടാഴ്ച   കഴിഞ്ഞിരുന്നു

എൻറ   കക്ഷരോ മത്തിന്   നല്ല     കട്ടി    ആയിരുന്നു

അതു   വരെ     വെള്ളം      ഇല്ലാത   വടിച്ച     ആൾ    കുറച്ച്     വെള്ളം       എടുത്ത്     പുരട്ടി

ഞാൻ    ചമ്മി   നാറി

ഒരു     അന്യ   പുരുഷൻ    എൻട  കക്ഷം   വടിക്കുന്നത്     ചേട്ടൻ    കൗതുകത്തോട      കാണുകയായിരുന്നു

വടിക്കാൻ  തുടങ്ങിയപ്പോൾ       എനിക്ക്     ഇക്കിളിയായി

” ഇക്കിളി    ഇതു  വരെ     മാറീല്ലേ??”

അയാളുട     ചോദ്യം     അനാവശ്യം     ആണ്   എന്ന്   ഞങ്ങൾക്ക്   തോന്നി

ചമ്മി      നാറിയ    എന്റ  കക്ഷം   വടിക്കുന്നതു്     കണ്ട്   ചേട്ടൻ    വികാരം       കാര ണം    അയാൾ   കാണാത    കുണ്ണ    തടവുന്നത്    ഞാർ       കള്ളക്കണ്ണ്    കൊണ്ട്   കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു

അയാൾ   കയ്യും      കക്ഷവു   വടിച്  പോയി

” അടത്ത  കക്ഷം   കൂടി   വടിചേക്ക്”

എന്ന്    പറയുന്ന    എങ്ങന?

രണ്ട്    കക്ഷോം   ഉയർത്തിക്കേ?

ചേട്ടൻ   പറഞത്   കേട്ട്   ശ്രമപ്പെട്ട്   ഇടത്   കയ്യോടൊപ്പം      വലത്   കയ്യും  പൊക്കി

ചേട്ടൻ     അത്    കണ്ട് ചിരി  വന്നു

വലത്     കയ്യില   നനുത്ത   രോമം         ഉൾെപ്പട   എല്ലാം   നീക്കി, കക്ഷം   പോലും

ഇടത്   കയ്യ്   രോമ  നിബി ഡവും

” പോകുന്നുണ്ടോ    കളിയാക്കാതെ….


ഞാൻ   ചിണുങ്ങി

” അതായി   എന്തിനാ     അത്  കൂടി   വടിചേക്കാം”

ചേട്ടൻ   പറഞ്ഞു

” കുഴപ്പമാകുമോ?”

കണ്ണിറുക്കി   ചോദിച്ചു

ഞാൻ   പറഞ്ഞത് : ചേട്ടന്   മനസ്സിലായ ന്ന്  തോന്നുന്നു

ചേട്ടൻ   ഷേവിങ്ങ്   Set   എടത്ത്   കക്ഷവു  കയ്ത ണ്ടയില    നനുത്ത    മുടി     കൂടി   വടിച്ചു.

അറിയാത   കയ്   തട്ടിയപ്പോൾ    മനസ്സിലായി   കുലച്   കമ്പി    ആയി    നില്ക്കയാന്ന്

എനിക്ക്      തരിപ്പ് കയറി

ഞാൻ   ആർത്തിയോടെ    ചേട്ടന്റെ  കണ്ണുകളിൽ    നോക്കി

ചേട്ടൻ    എന്ന   കോരി   എടുത്ത്    ബാത്ത്  റൂമിൽ   കയറി

ചേട്ടന്റെ  കുലച   കുണ്ണ    കണ്ട്    ഞാൻ    കുളിര്    കോരി

ചേട്ടൻ   എന്നെ   വാരി   പുണർന്ന്     ചുംബനങ്ങൾ  വർഷിച്ചു

” ചേട്ടാ   എനിക്ക്   നല്ല  മൂഡ്…. എന്ന   ഒന്ന്     ആഞ്ഞ്    അടി”

ചേട്ടൻ   എന്റെ  മുലകൾ    കശക്കി  ഉടച്ചു

” ചേട്ടാ…?”

” എന്താ   മുത്തേ’

” എനിക്ക്   വല്ലാതെ   വരുന്നു… ഒന്ന്   നിറയ്ക്ക്   ഏന്ന   വേഗം”

ചേട്ടൻ    എൻറ  ചുരിദാർ  പാൻ സ്   താഴത്തി     എൻട   കൂതിയിൽ   ഉമ്മ  വച്ചു

അവിട   നാവ്   സ്പർശിച്ച നേരം    ഞാൻ    പിടഞ്ഞു   പോയി

ചേട്ടന്റ  ആറിഞ്ച്  കുണ്ണ  എൻറ    പിൻ   പൂറ്റിൽ   ആഞ്ഞാഞ്ഞ്  കയറി

സിസ്റ്റർ   കതകിന്   തുടര   അടിച്ചു

ഭോഗസുഖത്തിൽ   ലയിച്ചു   പോയ ഞാൻ   കുട്ടന    ഊരാൻ   സമ്മത ച്ചില്ല…

കതകിന്    മുട്ട്   തുടർന്നു

ഒടുവിൽ   കതക്  തുറന്ന 6 പ്പാൾ     സിസ്റ്ററിന്റെ   മുഖത്ത്   ഒരു  കള്ളച്ചിരി   കളിയാടിയിരുന്നു

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!