കുട… (Simijohn)

bY:SiMiJoHN

മഴയുള്ള ഒരു ദിവസം സോമൻ ബസ്സിൽ കയറി.. നല്ല തിരക്ക്… രണ്ടു മൂന്നു സ്റ്റോപ്പ്‌ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരക്ക് കൂടി… സോമന്റെ മുന്നിലൊരു ചേച്ചി വന്നു നിന്നു….

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ;””എടാ നായിന്റെ മോനേ…. നിനക്കുമില്ലേ…, അമ്മേം പെങ്ങന്മാരും… ?”””- എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ചേച്ചി സോമന്റെ കരണകുറ്റിക്ക് ആഞ്ഞടിച്ചു…

ബസ്സിലെ ആളുകൾ കാര്യം തിരക്കി…- “എന്താ ചേച്ചി കാര്യം… “?.

ചേച്ചി പറഞ്ഞു… “” മഴ സമയം അല്ലേ… കുടയാണെന്നു ആദ്യം കരുതി… പിന്നീട് കുട അങ്ങ് വലുതാവുകയും ചെയ്യുന്നു… ചൂടും അടിക്കുന്നു… തുണിയുമില്ല… “-

ഇത് കേട്ടത് മാത്രം സോമന് ഓർമ ഉണ്ട്… ഇപ്പോഴും കുട സോമന്റെ ശത്രു ആണ്…

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!